Turer og aktiviteter

Foto: Ås Turlag

2022 er Frivillighetens år.  Frivillighetens år er forankret i regjeringens Frivillighetsmelding fra 2021. Året skal feire den enorme frivillige innsatsen som legges ned i Norge hvert eneste år.  H.K.H. Kronprins Haakon er beskytter for Frivillighetens år 2022.  Dette er et signal til alle frivillige om at deres bidrag og innsats er viktig og blir satt pris på.    Du kan følge med på alt som skal skje på Frivillighetens år sin egen hjemmeside; https://frivillighetensar.no/kalender.  Søndag 22. mai er dagen DNT vil feire sine frivillige.  Mer informasjon om dette kommer.

Ås turlag har mange frivillige!  Vi retter en stor takk til samtlige.  Hjertelig takk til alle turledere og alle som arbeider med rydding og merking av stier og til alle som bidrar med frivillig arbeid på andre måter!  Ingenting av alt det turlaget tilbyr ville vært mulig uten frivillig dugnadsarbeid. Ås turlag skal fortsette med å legge til rette for gode naturopplevelser og gjøre det enkelt for flest mulig å komme seg ut i naturen.  For å få til dette er vi avhengig av alle de gode hjelperne. 

Ås turlag har også for 2022 laget et variert turprogram, med turer i den fine Follonaturen og omegn.  Dersom du vil gå tur på egenhånd, har heftet «Bli kjent med Ås» mange fine turforslag, - både til fots og på sykkel.  Heftet får du gratis på Innbyggertorget, bibliotekene i kommunen og Breivoll gård.

Siste året er det ryddet og merket flere nye stier. I Holstadmarka/Finstadskogen er det laget en fin rundløype.  Dessuten er det merket en ny sti gjennom skogen fra Ås til SkiPå Breivoll ble det i fjor etablert en «Breivoll kultursti». Her er det satt opp oppslagstavler underveis som forteller litt av den spennende historien i området.  All stimerking Ås turlag gjør, skjer i tett og godt samarbeid med grunneierne.

Vi vil gjerne ha med oss flere frivillige på laget, så ta gjerne kontakt dersom du er interessert!  Spesielt ønsker vi oss noen som har lyst til å ta i et tak for barn og unge.

Ønsker alle et godt turår!

Ås, den 7. februar 2022

Christine Pehrson 

Leder