Om ås turlag

Ås Turlag ble stiftet 28. januar 2014. Formålet for de lokale turlagene er det samme som for DNT Oslo og Omegn. Foreningens visjon er "Naturopplevelser for livet" og en sentral målsetning er å få flest mulig folk ut på tur. Turlagets formål er å skape miljøer for enkelt friluftsliv der barn, ungdom og voksne trives.    

Alle medlemmer i DNT Oslo og Omegn er automatisk medlem i turlaget, dersom de bor i Ås kommune og ikke reserverer seg mot medlemskap. Andre bosatt utenfor Ås kommune kan bli medlem i Turlaget om de ønsker og gir beskjed.

Spørsmål? Her finner du våre kontaktpunkter.            

Styret

Her finner du oversikt over medlemmer i vårt styre.

Årsmeldinger

Her finner du turlagets årsmeldinger.

Vedtekter

Vedtekter for Ås Turlag.