Bli medlem

Alle som er medlem i DNT Oslo og Omegn er automatisk medlem av Ås Turlag dersom man er bosatt i kommunen og ikke reserverer seg mot medlemskap. 

Sjekk medlemsfordeler og priser på medlemskap i DNT Oslo og Omegn her.