25 km stier ryddet i Fålemarka i 2016!

Foto: Ås Turlag

I løpet av 2016 har stigruppa i Ås Turlag ryddet og/eller merket et stinett på 25 km i Fålemarka. Nå har Gjensidigestiftelsen bevilget 38 000 til skilting og utarbeiding av turhefte for området!

I løpet av året har det gått med ca 500 dugnadstimer totalt.

Kyststien er ferdig merket mellom Nesset/Breivoll og Sjødalstrand. Her gjenstår det noen utbedringer mellom Nebba og Sjødalstrand. Dette prosjektet tar Ås kommune ansvaret for, ønsket er en sherpasti i det vanskeligste området. Det er innhentet pristilbud, og prosjektet kan bli en realitet i 2018!

I resten av Fålemarka mellom Kjærnes og Svartskog er et nytt hovedstinett på det nærmeste ryddet ferdig og delvis merket. To nye informasjonstavler er satt opp, en tredje kommer ved Sjødal gård i 2017. Det er laget skiltplan, og takket være støtten fra Gjensidigestiftelsen vil vi anskaffe og sette opp skilt i løpet av våren 2017. I løpet av våren vil vi også utarbeide et turhefte med turforslag for området, som vil bli distribuert til husstandene i nærområdet. Turheftet blir også lagt ut her på hjemmesidene våre.

Alt dette har vært mulig takket være innsatsen fra en ivrig dugnadsgjeng med primus motor Freddy Øien i spissen. Stor takk også til velvillige grunneiere i området - og ikke minst Ås kommune som har vært en god støtte i arbeidet.


Klikk her for å skrive tekst.

Skrevet av Terje Thurmann-Moe 22. desember 2016