Velkommen til Årsmøte 23. mars 2022

Foto: Breivoll

Ås Turlag ønsker velkommen til Årsmøte onsdag 23. mars kl 19.00 på Breivoll gård. Møtet avholdes i Drengestua.

SAKSLISTE:

  1. Konstituering
  2. Valg av møteleder, referent og tellekorps + to medlemmer til signering av referatet
  3. Årsmelding 2021
  4. Regnskap 2021
  5. Innkomne forslag – Etablering av Barnas Turlag i Ås
  6. Valg

(Årsmeldingen er nå oppdatert til å inneholde også regnskap og budsjett)

Etter årsmøtet vil det være mulighet for å høre presentasjoner om kyststien v/Oslofjordens friluftsråd og om Begeistringens hus v/Rikke Soligard, Breivolls venner. Presentasjonene vil holdes felles for Ås Turlag og Nordre Follo Turlag.


VEL MØTT!


Styret

Foto: Jasemin Folvik

Skrevet av Mette Ryen 7. mars 2022