Tirsdagsturer

Bli med på vår ukentlige formiddagstur!

Vi møtes vanligvis foran Ås bibliotek klokka 10 og er tilbake i sentrum til klokka 12. Vi prøver å finne nye og varierte traseer både i skog og boligområder. Utfordringer ved ulikt gåtempo løses ved å ta hyppige pratepauser.  Av og til forflytter vi oss ut av sentrum for å finne nye områder. Omtrent en gang i måneden tar vi en noe lengre tur, som innebærer biltransport. Dette annonseres i god tid. Alle er velkomne med på våre turer!

Kontaktperson er Guri Drottning Aarnes, e-post: daglig.leder@asil.no, tlf 904 19 006

Nærmere informasjon om kommende tirsdagsturer finnes på vår Facebook-side https://www.facebook.com/asturlag

Skrevet av Mette Ryen 7. desember 2021