Nymerket sti mellom Ski og Ås

Ås Turlag sin lenge planlagte sti mellom Ås og Ski er nå endelig en realitet.

Fire spreke pensjonister tro til med en 7 timers dugnad og fikk opp stolper og skilt på hele løypa. Fortsatt står igjen noe arbeid med klopping og barkpåfylling på utsatte steder i Holstadmarka, men stien er godt farbar.

I vår beskrivelse er turen beskrevet mot Ski, fra Ås. Den kan selvsagt gås begge veier.

Fra Ås følger en «Åsrunden» fra Esso og til bygdeveien mellom Grønnsletta og Østby. Her tar du bygdeveien til høyre, over jernbanebrua, passerer Grønnsletta og tar inn til venstre på samme sted som kulturminnestien.

Så følger du «vannlinja» til «Skolestien». Ta til venstre og følg denne helt til du har krysset Holstadbekken. Ta så til venstre, kryss under E18 ved jernbanebrua, så over jernbanebrua og ta så til høyre mot skogen. Her er det merket inn i skogen og etter 60 meter tar du stien til høyre.

Ved tunnelinnslaget, tar stien bratt opp bakken til høyre. Her gjør løypa en liten sving rundt oppom kollen som vi gjerne kan kalle «Kjølstadkollen». Her er det fint å ta en rast, og på sikt tenker vi oss å utbedre denne rasteplassen noe, i forståelse med grunneier. Stien fortsetter så mot Ski, krysser først veien til «Nylenna», så neste vei før vi gir oss over neste kolle på vei mot Vestre Tverrvei. Vi tar imidlertid til høyre før vi kommer til brua. Stien følger så jordekanten videre mot Finstad i Ski. Det er videre skiltet mot bussholdeplassen på Finstad. Fra Ski er det foreløpig enklest å følge skiltinga fra undergangen ved Europris. Turen er på om lag ei mil. Det er en fin tur med for det meste skog som omgivelse. Både på Ski og i Ås er det flere hyggelige kafeer å søke inn på.

Så kan du gjerne ta bussen tilbake.

God tur!


Skrevet av Mette Ryen 4. desember 2021