Nymerket sti i holstadmarka

Holstadmarka er et turområde mellom E18 og Søndre Tverrvei. Turområdet benyttes av innbyggere bosatt både i Ski og Ås. Innbyggertallet er sterkt voksende.

I denne skogen finnes rester etter flere gamle husmannsplasser og den gamle oldtidsveien mellom Ris og Sander og Kråkstad.  Området er under sterkt press både av jernbane- og veiutbygging. Det er tett med stier, - så det er mange runder å velge i. 

Av den grunn har vi merket en rundløype kalt SALSTEINRUNDEN.

Runden er navnsatt etter dette.

Salstein har navn etter en salformet flyttblokk. Steinen er et kjent grensemerke mellom storgårdene Holstad, Kjølstad og Ris. 

Runden er 3,8 km lang, og kan gåes begge veier.

Runden er merket fra Solberg skole og fra brua (Finstad) over Søndre tverrvei.

Vi takker grunneiere for positiv innstilling til prosjektet.

Prosjektet er i hovedsak finansiert gjennom tilskudd fra Sparebankstiftelsen.Skrevet av Mette Ryen 9. november 2021