Sherpastien på Nebba er ferdig lagt!

Skogslia opp fra Nebbaveien
Skogslia opp fra Nebbaveien Foto: Ås Turlag

Onsdag 6. november var steinleggingen mellom Nebba og Sjødalstrand ferdig! Det er en del av Kyststien i Ås som har vært vanskelig tilgjengelig for mange, og som nå har fått en solid oppgradering. Les mer og last ned turbeskrivelse med kart fra DNT Breivoll Gård til Sjødalstrand.

Da kyststien ble etablert og merket i 2016, ble det anlagt en provisorisk sti på denne strekningen for å komme rundt eiendommene nede ved fjorden. I fjor høst besluttet styret i Ås turlag at vi måtte gjøre noe – delvis var stien nedslitt pga sterk økning i trafikken, og det var flere farlige punkter som måtte utbedres for å sikre framkommeligheten.

I oktober 2018 gjennomførte vi befaring med Geirr Vetti i Stibyggjaren AS, og fikk et overslag over hva som måtte gjøres. Vi etablerte en prosjektgruppe med deltakere fra Ås og Oppegård turlag, Ås og Oppegård kommuner og Oslofjordens Friluftsråd. Kostnadene til prosjektet ble anslått til ca 1,8 MNOK og vi startet umiddelbart jobben med å søke om midler. I løpet av vinteren og våren fikk vi bevilget økonomisk støtte fra Ås og Oppegård kommune, Akershus fylkeskommune (Aktivitetsløftet) samt Sparebankstiftelsen DNB. Totalt utgjorde dette nærmere 1,3 MNOK i 2019, og med spillemidler og diverse andre bevilgninger på ca 0,6 MNOK i 2020 valgte vi å sette i gang nå i høst.

En velfortjent pust i bakken!
En velfortjent pust i bakken! Foto: Ås Turlag

Vi har under hele prosjektet blitt møtt med en enestående positivitet og støtte – fra grunneiere, beboere, hyttefolk og vandrere, og ikke minst i Ås og Oppegård kommuner og Akershus fylkeskommune. Vi vil også rette en stor takk til våre bidragsytere – uten disse midlene hadde vi ikke kunnet gjennomføre dette arbeidet.

Frivillige i regi av Ås og Oppegård turlag har til nå bidratt med ca 800 dugnadstimer til prosjektledelse, rydding av traseen og vakthold. Mye av steinen måtte fraktes inn med helikopter – og vi måtte ta ned ganske mange trær for å sikre sikt til bakken.

Brattbakken opp fra Nebba
Brattbakken opp fra Nebba Foto: Ås Turlag

STIBYGGERKUNST!

Resultatet – den nye sherpastien ved Nebba - har overgått alle våre mest optimistiske drømmer! Dette er stibyggerkunst på et nivå man sjelden ser maken til, og den nye kyststitraseen kan bare beskrives som en attraksjon for dette vakre kystområdet. Det er en enestående jobb som er gjort - siden sherpaene startet torsdag 17. oktober har Nils Burum og Noraviation transportert inn 240 tonn stein, i tillegg har steinleggerne brukt anslagsvis 50-60 tonn stein som de har gravd opp eller funnet langs stien. Totalt er det lagt 278 trappetrinn som utgjør nærmere 250 meter av traseen. Dette er gjort for hånd – kun med enkle redskaper som hakke, spett, slegge, hammer og meisel i løpet av 18 arbeidsdager. Samtidig har sherpaene lagt mye omhu i å sette tilbake vegetasjonen rundt stien. Når du går på den nye traseen får du derfor følelsen av at denne stien har vært her i lang tid – og den kommer til å være til glede for vandrere og naturelskere i hundrevis av år framover.

Nå gjenstår det en del oppryddingsarbeider, litt reparasjoner på veien og hellelegging over plenen på Sjødalstrand samt skilting og andre mindre arbeider langs traseen. Det meste av dette vil vi vente med til våren.

Vi anbefaler alle å legge søndagsturen til Breivoll, og gå kyststien nordover til Sjødalstrand og tilbake til Breivoll gård som er åpen for servering søndager mellom 11 og 16. Turen er totalt på ca 6 km og tar ca 2-2,5 timer. Du kan laste ned turbeskrivelse her. Vi henstiller turgåere til ikke å parkere ved Nebba brygge, her er det både trangt og dårlig plass – og de få plassene som er har de fastboende og hyttefolket på Nebba behov for selv.  

Klikk her for å skrive tekst.

Skrevet av Terje Thurmann-Moe 8. november 2019