Arkivert artikkel!

Artikkelen er ikke lenger aktiv og innholdet kan derfor være utdatert.

Ny merket turløype i Ås!

Den nye rundløypa har vi kalt Tangenrunden, etter plassen Tangen lengst sør i løypa. Her kommer en kortfattet rutebeskrivelse.

Dette er en rundløype, noe som betyr at løypa kan gås begge veier, men merkinga følger vestre trasè sørover. Løypa er gitt navn etter plassen Tangen (fraflyttet boplass), da dette er rundløypas sydligste punkt (vendepunkt). Traséen følger kun etablerte stier.

Starten er der Kroerløypa krysser Eldorveien, ved tavla. Kryssingspunktet er kalt "Eldorveien" i vår beskrivelse, og turen ender også her.

Stien følger Kroerløypetraséen sørover forbi Bjørnebekkvadet (Vadet), her tas traseen rett fram, retning Trampen (og Tangen).

Løypa er blåmerket, noe som betyr at dette er en sommerløype.

Løypa er totalt 6.3 km.

​​​​​​​GOD TUR !

Stigruppa i Ås turlag

Skrevet av Terje Thurmann-Moe 23. oktober 2019