Arkivert artikkel!

Artikkelen er ikke lenger aktiv og innholdet kan derfor være utdatert.

Neste uke starter steinarbeidene ved Nebba

Foto: Arne Fagerlie

Mandag 14. oktober kommer Stibyggjaren/Geir Vetti med et lag på 4 nepalesiske steinarbeidere, som blir innlosjert på Nebba. 180 tonn skiferstein er allerede kjørt inn fra Vinje i Telemark. Selve arbeidene med Kyststien starter ganske umiddelbart.

Mens steinarbeidene pågår vil vi måtte stenge deler av Kyststien der det jobbes. I denne perioden har vi fått tillatelse til å merke en midlertidig trase gjennom eiendommene langs stranda, stor takk til hyggelige og positive naboer og grunneiere. 

Arbeidet vil innebære en god del ekstra trafikk på Nebbaveien (bomveien) med forholdsvis tunge maskiner. Deler av arbeidet vil også innebære noe støy, særlig helikoptertransporten. Vi vet enda ikke nøyaktig hvilke dager dette skjer, men vi har stipulert totalt 9 timer effektiv flytid i løpet av perioden. I forbindelse med helikoptertransporten vil vi også måtte stenge Nebbaveien (bomveien) fra toppen litt etter Brenningsmyra og ned til fjorden. I forbindelse med arbeidene vil vi etablere nødvendig vakthold og skilting i området. 

Vi ber alle turgåere og andre om å vise hensyn og ikke gå inn i avsperrede områder, eller gå for nær inntil området der det jobbes. Arbeidene antas å være ferdige i løpet av 4-5 uker.


Skrevet av Terje Thurmann-Moe 10. oktober 2019