Sherpasti mellom Ås og Oppegård!

Foto: Arne Fagerlie

Nå blir det sherpasti mellom Nebba og Sjødalstrand! Ås Turlag er ansvarlig for prosjektet, som nå er  fullfinansiert. Rydding i traseen starter nå i september, og steinarbeidene er planlagt startet i uke 41. Da ankommer et arbeidslag med 4 nepalesiske steinarbeidere som skal gjennomføre arbeidene, som skal være ferdige på 4-6 uker.


Kyststien i Ås ble merket og ryddet fra Nesset til Sjødalstrand av Ås Turlag i 2016. Mellom Nebba og Sjødalstrand ble det ryddet en ny trase gjennom skogen for å komme rundt private eiendommer/hytter i strandsonen. Dette var i full forståelse og enighet med grunneierne i området.

Med rydding og merking av sammenhengende kyststi mellom Oppegård og Ås har bruken av kyststien økt kraftig. Vi ser nå at stien mellom Nebba og Sjødalstrand ikke holder mål – verken når det gjelder framkommelighet, sikkerhetsmessig eller når det gjelder slitasje på stien. DNT Oslo og Omegns satsing på Breivoll Gård som friluftssenter for Folloregionen og Oslo sør med tilhørende kajakkled inn Bunnefjorden vil øke trafikken langs kyststien ytterligere. 

Ås Turlag har derfor siden høsten 2018 jobbet med en plan for å oppgradere strekningen mellom Nebba og Sjødalstrand, med støtte fra og i samarbeid med Oppegård Turlag, Ås og Oppegård kommuner og Oslofjordens Friluftsråd. Vi har søkt og fått økonomisk støtte til prosjektet fra Ås og Oppegård kommuner, Akershus fylkeskommune og Sparebankstiftelsen DNB og er nå i mål med finansieringen – prosjektet har en totalramme på ca 1,6 mill.

Vi har ønsket at utbedringene skal skje på en mest mulig naturvennlig og skånsom måte. Arbeidet vil derfor bli utført av steinarbeidere fra Nepal i regi av Stibyggjaren AS og Geirr Vetti. Han har arbeidet med sherpastier en lang rekke steder i Norge de siste årene, og har bidratt til at konseptet ”sherpasti” er blitt en attraksjon i seg selv. En sherpasti mellom Ås og Oppegård vil derfor i seg selv bidra til økt oppmerksomhet og interesse for kyststien, og ganske sikkert trekke enda flere ut på tur langs denne vakre kyststrekningen.

Grunneierne på strekningen har vært veldig positive og velvillige og støtter prosjektet fullt ut. Alle nødvendige tillatelser er innhentet fra Ås og Oppegård kommune.

SÅ NÅR STARTER VI?
Det er mye som skal på plass før selve arbeidet med stien kan starte! I begynnelsen av oktober kommer Geir Vetti med et lag på 4 nepalesiske steinarbeidere, som blir innlosjert ved Nebba. Men før de kan begynne jobben må det hentes inn ca 180 tonn skiferstein fra Vinje i Telemark, deler av stitraseen må ryddes på dugnad, det må gjøres avtaler med maskinentreprenør og helikoptertransport – mye av steinen må fraktes inn med helikopter. Det må også organiseres vakthold i anleggsområdet.  Alt dette – og mer til – organiseres av en egen arbeidsgruppe i Ås Turlag. Selve steinarbeidene vil etter planen pågå i ca 4 uker og avsluttes i begynnelsen av november. Når arbeidene er avsluttet er det også behov for opprydding i traseen. Vi har derfor et stort behov for frivillige til dugnadsarbeid.

Kan du tenke deg å være med på dette spennende prosjektet? Vi trenger frivillige til mange forskjellige oppgaver, små og store. Ta kontakt med Terje (90824179) eller Freddy (91364007)!

Skrevet av Terje Thurmann-Moe 22. august 2019