Velkommen til Årsmøte 2021

Foto: Ås Turlag

Ås Turlag ønsker velkommen til Årsmøte onsdag 24. mars kl 19.00 på Breivoll gård. Forslag til årsmøte må sendes på mail til asturlag@dnt.no innen onsdag 24. februar

Ås Turlag ønsker velkommen til Årsmøte på Breivoll gård onsdag 24. mars kl 19.00. Møtet avholdes fysisk/digitalt, avhengig av gjeldende smittevernbestemmelser.

SAKSLISTE:

  1. Konstituering
  2. Valg av møteleder, referent og tellekorps + to medlemmer til signering av referatet
  3. Årsmelding 2020
  4. Regnskap 2020
  5. Innkomne forslag
  6. Valg

Sakspapirer til årsmøtet vil bli lagt ut her på hjemmesidene for nedlasting fra 10. mars. Har du saker du ønsker behandlet på årsmøtet må de sendes inn til styret på asturlag@dnt.no senest innen onsdag 24. februar.

VEL MØTT!


Styret

Skrevet av Terje Thurmann-Moe 16. februar 2021