Velkommen til Årsmøte 2018

Foto: Ås Turlag

Ås Turlag avholder årsmøte tirsdag 20. mars kl 19.30 i Ås kulturhus, lille sal. Forslag til årsmøtet sendes på epost til asturlag@dntoslo.no innen fredag 16. februar.

Sakspapirer til årsmøtet blir lagt ut her fra mandag 5. mars.

SAKSLISTE:

  1. Konstituering
  2. Valg av møteleder, referent og tellekorps + to medlemmer til signering av referatet
  3. Årsmelding 2017
  4. Regnskap 2017
  5. Valg


I anledning av årsmøtet får vi besøk av Henning Hoff Wikborg, leder av DNT Oslo og omegn. Han vil orientere om DNTs planer for utvikling av Breivoll, i tillegg til aktuelle saker fra DNT og turlagene.

Vi serverer kaffe, te og kaker.

VEL MØTT!

Skrevet av Terje Thurmann-Moe 30. januar 2018