Ås Turlags årsmøte 2015

Årsmøtet ble avholdt mandag 23. mars i Ås kulturhus, lille sal. Tilstede var 13 medlemmer samt leder av DNT Oslo og omegn, Henning Hoff Wikborg.

Årsmøtet godkjente enstemmig regnskapet for 2014, og det framkom et par kommentarer til Styrets budsjett for 2015. Forslag fra Styret om å opprette Barnas turlag i Ås ble enstemmig vedtatt, det samme gjaldt forslaget om å opprette Sti- og merkegruppe i Ås turlag. Det var to styrekandidater som sto på valg, og begge ble gjenvalgt ved akklamasjon.

Du kan laste ned referatet fra årsmøtet her.

Til slutt holdt ny daglig leder av DNT Oslo og omegn, Henning Hoff Wikborg, en orientering om aktuelle DNT-aktiviteter og turlagenes rolle og mål.

Under ses Styret sammen med Henning Wiborg. Foran fra venstre Christine Pehrsson og Inger Jahnsen, bak fra venstre Inger Rødseth, leder Svein Skøien, Henning Wiborg og Terje Thurmann-Moe. Styremedlem Jon Kr. Øiestad står bak kameraet og er derfor ikke med på bildet...