Her er turprogrammet for 2015

Vi er glade over å kunne presentere et omfattende turprogram for 2015, som også er Friluftslivets år! Gjennom høsten har Turgruppa arbeidet med forskjellige ideer og alternativer, og vi håper du som turinteressert vil finne noe for deg i det programmet som vi nå presenterer.

2015 er Friluftslivets År, og Ås turlag utvider turtilbudet betydelig i forhold til inneværende år. I tillegg til ”Månedens langtur” siste lørdag i hver måned arrangerer vi både sykkeltur, sopptur og flere ettermiddagsturer. Vi arrangerer også turer spesielt tilrettelagt for barn og ukentlige trilleturer for småbarnsforeldre, se lenger bak i programmet. 

Det er som regel ikke påkrevd med forhåndspåmelding til våre turer, som stort sett foregår i nærmiljøet. Deltakelse skjer på eget ansvar. Ås Turlag drives på dugnad, og det koster ikke noe å delta dersom det ikke er spesielt angitt.

Vi håper å se deg på en eller flere av våre turer i Friluftslivets år 2015!

Du kan laste ned turprogrammet for 2015 her