Sti- og merkegruppa er i gang!

Foto: Ås Turlag

Ås Turlag avholdt et svært vellykket merkekurs 21. og 25. april, med 12 deltakere i aksjon. Den praktiske delen foregikk lørdag 25. april i form av rydding av stien fra Pollevann over Nybråten til Østli, samt rundløypa mot oldtidsveien.

Været var vått og kaldt men entusiasmen stor! Dugnadsgjengen startet på P-plassen ved Pollevann, og arbeidet seg raskt opp til Nybråten. I naturreservatet ble forslag til rydding registrert, her må fylkesmannen inn i bildet før stien kan ryddes. Ved våte områder ble det lagt ut kavler, og det bel laget en helt ny klopp over våtområdet rett sør for Østli (se bildet under).

Alle grunneiere var på forhånd forespurt og var positive til arbeidet. I løpet av mai vil det bli utarbeidet en merkeplan for stien, og nødvendige merker og skilt vil bli satt opp i tråd med DNTs skiltstandard. Så i løpet av sommeren kan vi glede alle turentusiaster i Ås med at det blir lettere å finne fram i dette området - som tidligere har vært merket, men som ikke har vært vedlikeholdt.

Er du interessert i å være med i arbeidet med å forbedre naturstinettet i Ås? Ta kontakt med Inger Jahnsen på e-post sofiejah@online.no eller tlf 907 63 826.