Turprogrammet for 2018 er klart!

Foto: Ås Turlag

Turprogrammet for 2018 er nå klart, og vi er glade over nok en gang å kunne presentere vårt beste og mest omfattende til nå! I løpet av høsten har Turgruppa og Barnas Turlag Ås arbeidet med forskjellige ideer og alternativer, og vi håper du som turinteressert vil finne noe for deg i det programmet som vi nå presenterer.


2018 er et merkeår for Den Norske Turistforening – i år er det 150 år siden Thomas Heftye tok initiativ til å starte foreningen i Christiania og 223 friluftsglade mennesker tegnet seg som medlemmer. I dag er foreningen en av landets største frivillige organisasjoner, og Norges største friluftsorganisasjon med rundt 300 000 medlemmer!

Også vi i Ås Turlag er med på å markere jubileet, og det gjør vi i samarbeid med de andre turlagene i Follo. FOLLOSØMMEN har vi kalt våre felles jubileumsturer, som tar deg med til noen av de flotte kystnære turområdene mellom Oslo og Østfold. Det vil garantert bli interessante søndagsturer! Det er selvsagt mulig å gå disse turene når som helst på egenhånd også.

Vi arrangerer dessuten som vanlig en rekke forskjellige turer i 2018 som du kan lese mer om i dette programmet. I april foretar vi offisiell åpning av Åsrunden, en ny rundløype på ca 10 km som turlaget har ryddet og skiltet på dugnad. Vi har en lengre tur, ”Månedens langtur” siste lørdag eller søndag i månedene april-oktober, samt flere ettermiddagsturer, ofte med et lokalhistorisk tema. Vi arrangerer også flere turer spesielt tilrettelagt for barn, samt ukentlige trilleturer for småbarnsforeldre, se lenger bak i programmet. 

Det er som regel ikke påkrevd med forhåndspåmelding til våre dagsturer som stort sett foregår i nærmiljøet. Deltakelse skjer på eget ansvar. Ås Turlag drives på dugnad, og det koster ikke noe å delta på dagsturer dersom det ikke er spesielt angitt.

Vi håper å se deg på en eller flere av våre turer i 2018!

Du kan laste ned fullstendig turprogram for 2018 her

Vi har også laget en brosjyre med oppsummering av alle turene som blir sendt ut med Fjell og Vidde nr 1/2018, du kan laste ned en pdf-versjon her

Klikk her for å skrive tekst.

Skrevet av Terje Thurmann-Moe 2. januar 2018